18 marca, 2019

Sprzedaż Nieruchomości

Sprzedażą nieruchomości zajmuje się:

Michał Kołodziejczyk
mkolodziejczyk@fundacjapotulicka.pl
kom. +48 517 495 632

Zapraszamy do kontaktu.

Oferta:

CGFP Sp. z o.o. z  siedzibą w Wojnowie ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości: Łochowo, gmina Białe Błota,  Województwo Kujawsko-pomorskie, ujawnione w KW nr BY1B/00108615/8.

Opis nieruchomości :

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone w miejscowości Łochowo przy ulicy Mikołaja Reja i Leszczynowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki przed podziałem posiadały warunki zabudowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : 

Dla terenu położenia nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Białe Błota – Uchwała Nr RGK.0007.56.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016 roku,  nieruchomość położona jest na terenie strefy mieszkalno – usługowej 1M1 – 1M4. 

lp. nr działki powierzchnia m2 cena za 1 m2 kwota sprzedaży
1. 149/83 1513 141,00 zł 213 333,00 zł
2. 149/84 1488 141,00 zł 209 808,00 zł
3. 149/85 1447 141,00 zł 204 027,00 zł
4. 149/86 1453 141,00 zł 204 873,00 zł
5. 149/95 1112 168,00 zł 186 816,00 zł
6. 149/96 1099 168,00 zł 184 632,00 zł
7. 149/97 1138 168,00 zł 191 184,00 zł
8. 149/117 1815 150,00 zł 272 250,00 zł
9. 149/120 969 168,00 zł 162 792,00 zł
10. 149/123 1064 168,00 zł 178 752,00 zł
11. 149/127 1662 158,00 zł 262 596,00 zł

Pliki do pobrania: