18 marca, 2019

Produkcja Roślinna

W Grupie Fundacja Potulicka produkcja roślinna jest realizowana w CGFP i ośmiu spółkach. Areał na którym gospodarują spółki to około 5000 ha gruntów ornych i ponad 1000 ha łąk. Pozostała powierzchnia to stawy rybne (ok. 400 ha) zarządzane przez spółkę Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o., nieużytki, lasy, zabudowania, rowy, drogi itp.

W naszej Grupie dominuje uprawa bezorkowa polegająca głównie na użyciu agregatu spulchniającego zamiast pługa przy zachowaniu uprawy pożniwnej i przedsiewnej. Jednakże około 50% zbóż i rzepaku, a także coraz większy areał kukurydzy jest obsiewamy za pomocą maszyn do uprawy pasowej.

Ze względu na zróżnicowanie jakości gleb i zasobności w składniki pokarmowe oraz nieregularne kształty pól stosujemy zaawansowane systemy rolnictwa precyzyjnego. Od zakupu naszej pierwszej maszyny wyposażonej w technologię Rolnictwa 4.0 minęło już ponad 10 lat. Od tego czasu wciąż rozbudowujemy i unowocześniamy narzędzia Precision Farming. Obecnie obejmują one:

  1. Zmapowanie pól w formie cyfrowej z danymi georeferencyjnymi;
  2. Pobieranie prób glebowych z danymi z wykorzystaniem technologii GPS;
  3. Tworzenie przez kombajny cyfrowych map plonu z danymi GPS;
  4. Zmienna aplikacja nawozów (włącznie z wapnem) rozsiewaczami precyzyjnymi wg. cyfrowych map aplikacji tworzonych na podstawie informacji o zasobności i potencjale plonowania. Rozsiewacze eliminują również występowanie tzw. nakładek i omijaków zapewniając zadaną dawkę niezależnie od prędkości jazdy;
  5. Aplikacja środków ochrony roślin i nawozów dolistnych opryskiwaczami precyzyjnymi zapewniającymi równomierne pokrycie całego pola (samoczynne wyłączanie nakładek, stały wydatek cieczy na jednostkę powierzchni niezależnie od prędkości), podobnie jak w przypadku rozsiewaczy nawozów z możliwością automatycznej realizacji zadań obejmujących zmienne dawkowanie;
  6. Systemy jazdy równoległej kombajnami i ciągnikami wykonującymi uprawy z korektą dokładności sygnału EGNOS (15-25 cm);
  7. Systemy jazdy równoległej podczas siewu z korektą dokładności do RTK (2,5 cm) z wykorzystaniem własnej stacji referencyjnej;
  8. Siew siewnikami z samoczynnym wyłączaniem w przypadku nakładek (uwrocia, kliny itp.), z możliwością automatycznej realizacji zadań obejmujących zmienną normę wysiewu, a w przypadku rzędowej aplikacji nawozów również zmiennego ich dawkowania;
  9. Możliwość sczytywania dla późniejszej archiwizacji i analizy danych z zadań wykonywanych przez maszyny;
  10. Zarządzanie produkcją roślinną odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania między innymi Trimble Ag Software®, Climate FieldViev®, oraz danych z zaawansowanych rolniczych stacji meteo METOS® by Pessl Instruments .

Jednym z naszych ostatnich kroków rozwijających możliwości optymalizacji produkcji jest skanowanie gleby w technologii DuoScan®, dzięki synergii danych o glebie –   tekstury gleby, pojemności sorpcyjnej i zawartości materii organicznej oraz danych wysokościowych mapowanie ukształtowania terenu z dokładnością RTK, pozwala na udostępnienie konkretnych, użytkowych map, które pozwalają na optymalizację nawożenia oraz siewu.

W czasach niestabilności na rynkach płodów rolnych, wysokich kosztów produkcji i coraz dotkliwiej odczuwalnych, szczególnie przez rolników zmian klimatycznych wybraliśmy drogę ciągłej optymalizacji nakładów i podnoszenia produktywności gleby. Dlatego obecnie pracujemy nad nowatorskim narzędziem wspierającym planowanie i podejmowanie decyzji w zakresie produkcji roślinnej. Więcej na https://projektsfcftf.cgfp.pl/