18 marca, 2019

Produkcja Roślinna

W Grupie Fundacja Potulicka produkcja roślinna jest realizowana w CGFP i ośmiu spółkach. Areał na którym gospodarują spółki to około 5100 ha gruntów ornych i ponad 1000 ha łąk. Pozostała powierzchnia to stawy rybne (ok. 400 ha) zarządzane przez spółkę CGFP Ryby Sp. z o.o., nieużytki, lasy, zabudowania, rowy, drogi itp.

Ze względu na zróżnicowanie jakości gleb i zasobności w składniki pokarmowe oraz nieregularne kształty pól w Fundacji stosuje się zaawansowane systemy rolnictwa precyzyjnego. Obejmują one między innymi:

a) Zmapowanie pól w formie cyfrowej z danymi GPS;
b) Tworzenie przez kombajny cyfrowych map plonu z danymi GPS;
c) Zmienna aplikacja nawozów (włącznie z wapnem) rozsiewaczami precyzyjnymi wg. cyfrowych map aplikacji tworzonych na podstawie informacji o zasobności i potencjale plonowania. Rozsiewacze eliminują również występowanie tzw. nakładek i omijaków zapewniając zadaną dawkę niezależnie od prędkości jazdy;
d) Aplikacja środków ochrony roślin i nawozów dolistnych opryskiwaczami precyzyjnymi zapewniającymi równomierne pokrycie całego pola (samoczynne wyłączanie nakładek, stały wydatek cieczy na jednostkę powierzchni niezależnie od prędkości), podobnie jak w przypadku rozsiewaczy nawozów z możliwością automatycznej realizacji zadań obejmujących zmienne dawkowanie;
e) Systemy jazdy równoległej kombajnami i ciągnikami wykonującymi uprawy z korektą dokładności sygnału EGNOS (15-25 cm);
f) Systemy jazdy równoległej podczas siewu z korektą dokładności do RTK (2,5 cm);
g) Siew siewnikami z samoczynnym wyłączaniem w przypadku nakładek (uwrocia, kliny itp.),
z możliwością automatycznej realizacji zadań obejmujących zmienną normę wysiewu, a w przypadku rzędowej aplikacji nawozów również zmiennego ich dawkowania;
h) Możliwość zczytywania dla późniejszej archiwizacji i analizy danych z zadań wykonywanych przez maszyny;
i) Zarządzanie produkcją roślinną odbywa się z wykorzystaniem programu Farm Works Office.

W Fundacji dominuje jak na razie tradycyjna uprawa orkowa. Uprawa bezorkowa występuje na polach utrzymanych w dobrej kulturze i sprowadza się do użycia agregatu spulchniającego zamiast pługa przy zachowaniu uprawy pożniwnej i przedsiewnej w przypadku uprawy pszenicy po rzepaku. Agregat spulchniający zastępuje również pług, aby uniknąć orki wiosennej podczas likwidacji poplonów oraz na polach pozostawionych jesienią bez orki w celu nawożenia płynnymi nawozami naturalnymi.