18 marca, 2019

ELEWATOR – skup i sprzedaż

Kompleks magazynowo-suszarniczy w Osówcu został oddany do użytku latem 2016 roku. W roku 2022 obiekt został rozbudowany i zmodernizowany. Nowoczesna infrastruktura technologiczna pozwala na efektywne gospodarowanie zasobami w zakresie przerobu surowca – dwa kosze przyjęciowe i dwie czyszczalnie o wydajności do 100 t/h oraz 400 t/h, suszarnia główna o wydajności do 75 t/h oraz mniejsza suszarnia pomocnicza o wydajności do 7 t/h w zależności od wilgotności początkowej ziarna. Całkowita przestrzeń magazynowa wynosi prawie 55 000 m3. Procesy logistyczne w zakresie przyjęcia i wydania towarów są w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu średni czas załadunku 25 ton surowca wraz z ważeniem i badaniem próby nie przekracza 20 minut, a roczny obrót magazynowy sięga 80 000 ton.

Działalność elewatora z roku na rok owocuje coraz szerszym gronem zadowolonych klientów. Prowadzimy działalność handlową w zakresie skupu i sprzedaży płodów rolnych jako certyfikowany punkt skupu wraz z magazynowaniem. W ofercie znajdują się również nawozy, materiał siewny oraz środki ochrony roślin wiodących producentów. Dziękujemy za dotychczas okazywane zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.