7 marca, 2019

Kontakt

CGFP SP. Z O.O.
Wojnowo 5, 86-014 Sicienko
Polska
+48 52 506 59 05
sekretariat@cgfp.pl

ELEWATOR OSÓWIEC
bazaosowiec@cgfp.pl
kom. +48 502 109 187

PEŁNOMOCNIK DS. BADAŃ I ROZWOJU:
Andrzej Słomczewski
aslomczewski@cgfp.pl
kom. +48 885 851 387

DZIAŁ ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI ROLNICZYMI:
Monika Openchowska
Dyrektor Działu Zarządzania Produktami Rolniczymi
mopenchowska@cgfp.pl
kom. +48 885 210 501

DZIAŁ PRODUKCJI POLOWEJ:
Hubert Kuskowski
Dyrektor Działu Produkcji Polowej
hkuskowski@cgfp.pl
kom. +48 604 845 601

DZIAŁ MECHANIZACJI:
Leszek Stypczyński
Dyrektor Działu Mechanizacji
lstypczynski@cgfp.pl
kom. +48 507 021 460

DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI:
Michał Kołodziejczyk
Sprzedaż Nieruchomośći
mkolodziejczyk@cgfp.pl
kom. +48 517 495 632

Adrian Stypczyński
Inwestycje
astypczynski@cgfp.pl
kom. + 48 885 855 039

DZIAŁ ADMINISTRACJI I KONTROLINGU:
Magdalena Kaliszewska
Dyrektor Działu Administracji i Kontrolingu
mkaliszewska@cgfp.pl
kom. +48 885 852 330

DZIAŁ FINASOWO – KSIĘGOWY:
Katarzyna Smoczyńska
Dyrektor Działu Finansowo – Księgowego
ksmoczynska@cgfp.pl
kom. +48 885 854 360

DZIAŁ WYROBÓW REGIONALNYCH:
Tomasz Puławski
Dyrektor Działu Wyrobów Regionalnych
tpulawski@fundacjapotulicka.pl
kom. +48 785 880 763

DZIAŁ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ:
Jarosław Szamlewski
Dyrektor Działu Produkcji Zwierzęcej
jszamlewski@cgfp.pl
kom. +48 509 576 228

DZIAŁ TECHNICZNY:
Krzysztof Rojek
Dyrektor Działu Technicznego
krojek@cgfp.pl
kom. +48 885 851 478