Kwiecień 18, 2016

Oferta

Dzięki przemyślanej strategii rozwoju oraz dobrej organizacji pracy, CGFP wraz z podlegającymi mu gospodarstwami sukcesywnie realizuje szereg inwestycji, które w ostatecznym rozrachunku mają na celu zwiększenie skali dotacji na rzecz Fundacji w zakresie misji społecznej stojącej u podstaw działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

Spółka CGFP realizuje założenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu – buduje długotrwałe relacje z różnymi grupami interesariuszy. Konsekwentnie wdraża także nowoczesne technologie produkcji zgodne z koncepcją rolnictwa precyzyjnego. Wykorzystane rozwiązania takie jak zdalne opomiarowanie GPS służyć mają nie tylko optymalizacji ponoszonych kosztów, ale także długofalowemu podnoszeniu wydajności i komfortu pracy.