Ćwiczenia ratownicze jednostki PSP z Bydgoszczy

Przeprowadzona akcja miała na celu przećwiczenie scenariuszy ratowniczych w związku z możliwym zasłabnięciem pracownika obiektu na wysokości. W akcji wzięła udział wyspecjalizowana grupa ratownicza z uprawnieniami alpinistycznymi. Wykorzystano również specjalny dźwig oraz drabinę w celu przećwiczenia różnych wariantów niesienia pomocy w sytuacji alarmowej. Akcja miała charakter rutynowy i miała na celu potwierdzenia gotowości infrastruktury obiektu na wypadek potencjalnego zagrożenia.

Mając na uwadze aktywny udział podmiotów gospodarczych Grupy FP w życiu społeczności lokalnej i dbałość o bezpieczeństwo zatrudnianych pracowników, warto podkreślić, że akcja została przeprowadzona sprawnie z powodzeniem weryfikując możliwości ratownicze w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia życia i zdrowia personelu.